*2020-03-18 MANATA KERATA


Got 'ya, T-1000. G-:

... aneb život věčný...

To znamená minimálně stardantní nastavení pro převod z 3-dimenzionálního prostoru do 4-d. je n=5 v základu. Je to Quantum Solens tranzitní teorém Mittiho Innunana, který počítá astrální množství hmoty ve Slunci. m_5 je hmotnost časové (5.)částice. Hmotnosti vyšších částic se musí odhadovat (pro počítání převodů mezi více než 3-4 dimenze). K transitní astrální sumě můžu říci, že se počítá jako součin sumy s m a sumy, kde je vzdálenost od jádra na (n-4). Víc nevím. ;o)

{Dodatek tajný: Při přidání či nepřidání oné vzdálenosti do transitního teorému vychází levá či pravá paralela, podle toho kde zrovna jsme - víc jich není - není se čeho bát. Při propojení Sluncí na bázi anoru(5. dimenze) můžeme při zadání poloviční vzdálenosti do 3. kvadrátu Quatum Solens vypočítat propojení aktivních Sluncí vedlejších Kan-Li Solar-systémů na bázi denoru(6.dimenze). V každém případě nezapomeňte, že půjde jen o odhady.} ;o)

Převod mezi dvěma matematickými systémi je časovost v případě, že jeden matematický systém je tělo "mechanika" (klon stále napojený zkrze vypočítanou strunu do jiného systému z tranzitního teorému použitého na Měsíc, n=5) v budoucnosti a druhý je náš matematický systém v minulosti. Nevím proč je to důležité, ale v trazitním teorému je to přesně určeno výrazem 5=0, nezapomeň. Pirástký palubní technik.

Pro důkaz matka Freudovsky jako Slunce se Martin Kreag uchyluje k úskoku: Při dosazení do tranzitního teorému za x=1, m_0=(váhu při narození), m_1 váhu současnou vyjde nám tranzitní astrální suma hmotnotnosti matky Slunce limitně se blížící se nekonečnu - takže by matka bouchla už při narození na moc komunikace. ;o) Oběť Martin Kreag.

Při dosazení do trazitního teorému za x=0 a m_0=(váhu při narození) nám vychází astrální kvantum manželství, které je přibližně všude stejné a můžeme ho zmenšit pouze o poloměr vztahu - kolik jsme pro manželství udělali. Filozof fyziky Mitti Innunan.

Vůbec, když se přemýšlí o 3 dimenzích, tak dimenze x je dlouhá pouhých 300 let (+65l.(+30l.)), i když pevně protknuta mateřskou kazuistikou, pak přichází dimenze y a z, které jsou dlouhé plných sto tisíc let - protknuté životem (y) a kontrolou (z). Pravda, na kterou musíte přijít, je, že dimenze x je pouze přípravná - a tak jako nacházíme dinosaury v zemi, tak najdeme načatou dimenzi x po nových 2,3 mil. letech na pohodové dožití. ;o) Kartář Gabriel.

English version.

It is way of transportation of water information. Little Santa's helpers.


If you want to know something,
you're taking each,
if you want to touch its thing,
you can to reach!
3torch13.production as AdVERsion.Back to cards!


Take it easy, not like W.O.R.L.D.,
take the case from wise to sword.


(for help, your must to stop yours cursor on the card and be peacefull (yours computer knows everything).) (-:


(c) AD2077 TAKE AIR ABOUT MY NUGGETS production still.
Contact: 5@tarum2cards.com